• 637310080888910484_IMG_6018.jpg
  • 637310080914535628_DJI_0090.jpg
  • 637310080917035644_DJI_0092.jpg
  • 637310080919379474_IMG_6012.jpg

Popis předmětu aukce

Inzerce   
<p>Předmětem prodeje je dvoupodlažn&iacute; cihlov&yacute; dům a pozemek o celkov&eacute; v&yacute;měře 413m2. Dům m&aacute; dispozičn&iacute; uspoř&aacute;d&aacute;n&iacute; 4+1 a d&aacute;le je v&nbsp;př&iacute;zem&iacute; jedna m&iacute;stnost s&nbsp;vlastn&iacute;m př&iacute;stupem, dř&iacute;ve využ&iacute;van&aacute; jako d&iacute;lna. Dům vyžaduje kompletn&iacute; rekonstrukci. &nbsp;&nbsp;Dům m&aacute; př&iacute;pojku na obecn&iacute; vodovod, odpady jsou sveden&eacute; do j&iacute;mky. &nbsp;&nbsp;Nemovitost se nach&aacute;z&iacute; u silnice II.tř&iacute;dy z&nbsp;Mnichova Hradi&scaron;tě do Česk&eacute;ho Dubu, přibližně 20km od Liberce a Mlad&eacute; Boleslavi. Za hranic&iacute; pozemku prot&eacute;k&aacute; řeka Mohelka. &nbsp;&nbsp;Tř&iacute;da energetick&eacute; n&aacute;ročnosti budovy: G &ndash; mimoř&aacute;dně nehospod&aacute;rn&aacute;.&nbsp; Energetick&aacute; n&aacute;ročnost budovy - tř&iacute;da G. Doporučujeme prohl&iacute;dku t&eacute;to nemovitosti - pro učast na prohl&iacute;dce je nutn&eacute; se předem nahl&aacute;sit.</p> <p>&nbsp;V př&iacute;padě z&aacute;jmu o osobn&iacute; &uacute;čast v aukci v&aacute;m v době průběhu aukce umožn&iacute;me př&iacute;stup k elektronick&eacute; aukci v s&iacute;dle společnosti TRADE REALITY s.r.o. na adrese Legi&iacute; 1278, 407 47 Varnsdorf, kde můžete t&eacute;ž složit aukčn&iacute; jistotu&nbsp;před zah&aacute;jen&iacute;m aukce a v př&iacute;padě, že budete v aukci ne&uacute;spě&scaron;n&iacute;, můžete si aukčn&iacute; jistotu vyzvednou po skončen&iacute; aukce v hotovosti.&nbsp;V př&iacute;padě využit&iacute; hypotečn&iacute;ch makl&eacute;řů společnosti TRADE REALITY s.r.o. V&aacute;m se souhlasem vyhla&scaron;ovatele aukce prodlouž&iacute;me term&iacute;n pro &uacute;hradu předmětu aukce na dobu nezbytně nutnou k&nbsp;vyř&iacute;zen&iacute; &uacute;věru.</p>
Typ:
Aukce
Stav dražby:
Ukončeno
Číslo dražby:
2100400
Předpokládaný konec:
15.12.2021 16:00
Vyvolávací cena:
480 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Dražební jistota
50 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
780 000 Kč
Kraj:
Liberecký
Město:
Podhora
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
1/1
Registrace k dražbe do:
15.12.2021 15:20
Složení dražební jistoty:
Ano
Složení dražební jistoty do:
15.12.2021 15:20
Termín prohlídky
8.12.2021 ve 15.00 - 16.00hod.
Dispozice
klidná část obce
Výměra pozemku
413 m2
Plocha zastavěná
140 m2
Plocha užitná
200 m2
Stav objektu
před rekonstrukcí
Konstrukce budovy
zděná
Počet podlaží
2
Velikost zahrady
221 m2
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

rodinný dům před rekonstrukcí, pozemek 413m2

Vloženo:19. 11. 2021 14:46:57 |  ID dražby:400 480 000 Kč
Konec aukce Středa 15.12.2021, 16:00

Podmínky účasti v aukci

status
Registrován
a přihlášen
do systému
status
Přihláška
podána
status
Jistina
složena
status
Přihláška
schválena
Licitátor:

Místo konání

www.rychledrazby.cz

Vyhlašovatel

TRADE REALITY s.r.o.

Legií 1278
40747 Varnsdorf
ČR
+420800122334
info@rychledrazby.cz