Nápověda

na webu Dražby a aukce nemovitostí TRADE REALITY

Jak se registrovat

Chcete-li se stát účastníkem elektronické aukce nebo jen využívat informací a služeb, které portál rychledrazby.cz nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu se se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte e-mailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu rychledrazby.cz.
 3. Na váš e-mail bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Je potřeba vyčkat na schválení registrace administrátorem a poté Vám příjde e-mail o Dokončení registrace a možnosti přihlášení.  

 

Jak splnit podmínky účasti v aukci

Pro účast v aukci musíte splnit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se na portálu www.rychledrazby.cz jako dražitel, resp. přihlásit se na uživatelský účet
 2. Připojit se ke konkrétní aukci kliknutím na červené tlačítko  Účastnit se
 3. Složit aukční jistotu na účet Dražebníka uvedený v Aukční vyhlášce, případně v potvrzujícím e-mailu po přihlášení k aukci 
 4. Splnění podmínek je indikováno v detailu aukce změnou barvy ikony, symbolizující jednotlivé kroky,  z červené na zelenou

  

Jak složit aukční jistotu

 • Složení aukční jistoty je jednou z podmínek pro účast v aukci. Složení aukční jistoty je vyžadováno až po přihlášení k aukci
 • Výše aukční jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v aukční vyhlášce k vybrané aukci, popřípadě v e-mailu potvrzujícím provedení přihlášky k aukci.  
 • V případě, že aukční vyhláška obsahuje přesné informace o způsobu a podmínkách složení aukční jistoty (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě dražebník poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení aukční jistoty.
 • Upozorňujeme, že aukční jistota musí být připsána na účet dražebníka ještě před začátkem aukce.
 • Složení aukční jistoty v hotovosti lze provést v kanceláři dražebníka poté, co prokážete svou totožnost. V případě, že bude aukční jistota převyšovat částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (v aktuálně platném znění), je možné, že vám nebude umožněno složení dražební jistoty v hotovosti a bude nutné uhradit dražební jistotu prostřednictvím bankovního převodu.

  

Kdy začne aukce

Začátek elektronické aukce - datum a čas - je pevně stanoven v aukční vyhlášce a zobrazen u detailu aukce na portálu www.rychledrazby.cz. 

Po splnění všech podmínek účasti v aukci, vám bude v systému přidělen ke konkrétní aukci identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v aukci (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu. 

 

Jak přihazovat

Pokud jste připojeni k vybrané aukci a splnili jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně dražit – přihazovat v aukci následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se vám v pravém horním rohu  Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje aukce a mezi Probíhajícími aukcemi vyhledejte aukci, které se chcete zúčastnit. U probíhající aukce se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 

Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – po podání se vám zobrazí nad dražbou informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh dražby

Seznam příhozů aktuální cena  a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno aukční vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprvé nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že nemohou dražitelé v elektronické  aukci činit stejné podání. 
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické aukci vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy.